Aktuális állásajánlatok

Miért érdemes nálunk dolgoznia?

Tartalmas, változatos, kihívást jelentő feladatokkal biztosítjuk mind a szakmai, mind a személyes fejlődés lehetőségét.

Elektromos szerelő

A társaság termelő berendezéseinek üzemeltetését akadályozó elektromos hibák felderítése, elhárítása, ezeken a berendezéseken karbantartási tevékenység végzése. A létesítmény erőátviteli-, és világítási hálózatának, épületgépészeti berendezéseinek üzemeltetése, igény szerinti átalakítása, áttelepítése. Termelő és épületgépészeti berendezések, gépek elektromos motorjainak, elektromos fő-, és vezérlő áramköreinek javítása és karbantartása. Termelő gépek hálózatra csatlakoztatása, erőátviteli csatlakozási pontok kiépítése. Jel- és információ átviteli hálózatok telepítésében, karbantartásában és javításában való részvétel.

Budapest

Fegyveres Biztonsági Őr

A Pénzjegynyomda Zrt.(A cég teljes jogú alkalmazottjaként) épületeinek fegyveres védelme, vagyonának és alaptevékenységének biztosítása a törvényi és egyéb jogszabályi előírások és a Zrt. Őrségutasítása alapján. A szolgálati rend többségében 24 órás szolgálatokból áll 2-3db 12 órás szolgálattal kiegészítve.

Budapest

Hulladékkezelő/ hulladékudvar karbantartó

A központi üzemi hulladékgyűjtő hely napi hulladék nyilvántartásának és üzemnaplójának vezetése. Hulladék begyűjtése a területekről (csere gyűjtőedény biztosításával). Gyűjtőhelyre átadott hulladékok mérlegelése, kijelölt helyre történő elhelyezése. A hulladékgyűjtő hely és környékének tisztán és rendben tartása. A központi üzemi hulladékgyűjtő helyen tárolt hulladék mennyiségének nyomon követése és a szállítandó hulladék listájának összeírása és átadása a környezetirányítási megbízottnak.

Budapest

Kártyagyártó gépmester

a kártyagyártás gépeinek kezelése, különös tekintettel az alábbiakra; lamináló gép, stancoló- és kézi stancoló gép, csíkozó gép, hologram felvivő gép a gyártás menetének biztosítása gyártás közben a minőség állandó ellenőrzése a félkész és kész anyagok trezorba és trezorból való szállítása munkaműveletek után a kártyák gépi számolása és dobozba rakása

Budapest

Könyvelő

bejövő és kimenő számlák adatainak főkönyvi rögzítése, irattárazása. likviditási tervhez adatok biztosítása. folyószámlák egyeztetése, az ezzel kapcsolatban felmerülő levelek, felszólítások, tájékoztatások elkészítése. tárgyi eszközök és készletek főkönyvi kezelése. adóbevallások készítése.

Budapest

Nyomdai gépkezelő

Közreműködés a gép és segédberendezések induláshoz történő technológiai előkészítésében. Ívberakómű kezelése. A gép festékező műveinek összerakása, szétszedése (gépmester segítségével). Műszakvégi gépmosás (festékvályú, festékező hengerek, nyomólemez, gumikendő, törlőszekrény, rákelek, kefék, festékpumpa mosása).

Budapest

Nyomdai vágó

A könyvkötészeten előforduló munkák vágása a tisztapapírtól kezdve az okmányokig. Papírméretek pontos ismerete, ívvágógép kezelése. Nyomott ívek, kereskedelmi nyomtatványok vágása, garnitúrák enyvezése. Vászonszabó gép beállítása, kezelése. Szortiment könyvkötés.

Budapest

Segédkönyvkötő

minőség-ellenőrzés, a kártyagyártás területén előforduló gépeken való munkavégzés, adminisztráció. meghatározott munkafázisok után a kártyák szemrevételezéssel történő minőségellenőrzéséért a jó és a selejtes kártyák műveletenkénti különválasztásáért a le- és szétválasztott kártyák gépi, vagy kézi leszámolásáért, dobozba helyezéséért a nyomtatott és nyomatlan ívek leszámolásáért

Budapest

Targoncavezető -és anyagkezelő

Az értéktárakban, raktárakban előforduló anyagok mozgatása, gépi számolása, a géptermek anyaggal való ellátása, amely jelenti: a szakszerű anyagmozgatást, a pontos gépi számolást, az anyagok szakszerű kezelését, az anyagok szállításra való előkészítését, rögzítését, csomagolását és

Budapest

Termelés elszámoló

Anyagok átvétele az értéktáraktól, raktáraktól. Termékenkénti, termékfázisonkénti elszámolás készítése. Számolások ellenőrzése, műszak közbeni és műszakvégi stimmeltetés. A számolási hibákról, vagy egyéb ellenőrzött problémákról jegyzőkönyvek felvétele. Raklapok, konténerek, egyéb tárolóeszközök kísérőjegyzékkel történő ellátása.

Budapest