Aktuális állásajánlatok

Miért érdemes nálunk dolgoznia?

Tartalmas, változatos, kihívást jelentő feladatokkal biztosítjuk mind a szakmai, mind a személyes fejlődés lehetőségét.

Elektromos szerelő

A társaság termelő berendezéseinek üzemeltetését akadályozó elektromos hibák felderítése, elhárítása, ezeken a berendezéseken karbantartási tevékenység végzése. A létesítmény erőátviteli-, és világítási hálózatának, épületgépészeti berendezéseinek üzemeltetése, igény szerinti átalakítása, áttelepítése. Termelő és épületgépészeti berendezések, gépek elektromos motorjainak, elektromos fő-, és vezérlő áramköreinek javítása és karbantartása. Termelő gépek hálózatra csatlakoztatása, erőátviteli csatlakozási pontok kiépítése. Jel- és információ átviteli hálózatok telepítésében, karbantartásában és javításában való részvétel.

Budapest

Fegyveres Biztonsági Őr

A Pénzjegynyomda Zrt.(A cég teljes jogú alkalmazottjaként) épületeinek fegyveres védelme, vagyonának és alaptevékenységének biztosítása a törvényi és egyéb jogszabályi előírások és a Zrt. Őrségutasítása alapján. A szolgálati rend többségében 24 órás szolgálatokból áll 2-3db 12 órás szolgálattal kiegészítve.

Budapest

IT biztonsági elemző

Külső és belső IT fenyegetések monitorozása, védekezési javaslatok kidolgozása Rendszeres IT biztonsági ellenőrzések elvégzése IT biztonsági incidensek feltárására vizsgálatok lefolytatása, jelentések készítése IT biztonsági projektekben való közreműködés IT biztonsági dokumentációk készítése

Budapest

IT vezető

vállalat informatikai stratégiájának megvalósítása, éves operatív terv készítése és megvalósítása szabályozási környezet kialakítása, aktualizálása irodai informatikai rendszerek valamint a termelő terület informatikai rendszereinek üzemeltetése, karbantartása és fejlesztése felhasználók támogatásának koordinálása szerverek üzemeltetése, mentések és archiválások felügyelete

Budapest

Logisztikai - szállítmányozási ügyintéző

be- és kiszállítások megszervezése, folyamatos egyeztetés a szállítókkal, belső raktárakkal és ügyfelekkel; fuvarrendelés, szállítási dokumentációk elkészítése, összeállítása; anyagok átvétele, kiszállításra előkészítése, átadás a szállítók részére; havi összesítések, adatok egyeztetése a szállításokkal kapcsolatban; anyagmozgatási feladatok.

Budapest

Magasnyomó gépmester

a nyomóforma zárása, szövegoldalak kilövése; számozás, perforálás, írisznyomtatás, dombornyomás, hologramnyomás; biegelés vagy perforálás, nyomóformába beépítve vagy önállóan formaként nyomásra előkészítése, beigazítása, nyomása az összes tégely- és gyorssajtón; tükör szerinti számozási mutációk végzése, számelugrások visszamutálása; speciális, bonyolult számozási feladatok megoldása;

Budapest

Ofszetnyomó gépmester

a nyomógép üzemeltetése, különös tekintettel az alábbiakra: munkatáska előírásainak betartása, a termék technológiai utasítás és előírás szerinti gyártása, minőségbiztosítási előírások alapján történő munkavégzés, gyártás közben fellépő akadályok elhárítása;

Budapest

Operátor

a megszemélyesítő gépek programkezelése és annak ellenőrzése; ívek, tekercsek, illetve leporelló felrakása, a papírpálya-vezetés beállítása, nyomtatás után Böwe és Omega RTS vágógép pontosságának beállítása és ellenőrzése, a csomagolás ellenőrzése; felelősség a nyomott anyag minőségéért; a nyomóművek tisztítása, az elhasználódott kisebb alkatrészek cseréje, keletkező rendellenességek elhárítása/elháríttatása; a számtükrök beállítása, megállás esetén a számok visszamutálása;

Budapest

Termelés elszámoló

Anyagok átvétele az értéktáraktól, raktáraktól. Termékenkénti, termékfázisonkénti elszámolás készítése. Számolások ellenőrzése, műszak közbeni és műszakvégi stimmeltetés. A számolási hibákról, vagy egyéb ellenőrzött problémákról jegyzőkönyvek felvétele. Raklapok, konténerek, egyéb tárolóeszközök kísérőjegyzékkel történő ellátása.

Budapest

Termelésirányítási vezető

termeléstervezési folyamat irányítása, rövid- és hosszú távú termelési program készítésének koordinálása, program és a kapcsolódó munkalapok kiadása a termelő üzemek részére; termelési program alapján erőforrás előrejelzések készítése (termelési alap- és segédanyagok, humánerőforrás stb.) a társterületek felé; termelési terv teljesülésének biztosítása, a gyártási folyamatban felmerülő elakadások feloldása; termelési tervekkel és a gépi kapacitás lekötéssel kapcsolatos riportok készítése; kereskedelmi területektől érkező ajánlatkérésekhez előkalkulációk készítésének koordinálása és kontrollálása;

Budapest

Termeléstervező

munkatáskák alapján a munkák programozása, a termelési program végrehajtatása, teljesülés nyomon követése; szállítási határidőkhöz igazodó termelési tervek készítése; a termelési program teljesülésével kapcsolatosan riportok készítése; társterületek részére adatok szolgáltatása; termelési program teljesítéséhez szükséges anyagszükséglet kalkulációja.

Budapest